@article{Kołodziejczyk:2016,
  author  = "U. Kołodziejczyk and M. Czarna",
  title   = "Zagrożenia środowiskowe eksploatacji kruszywa naturalnego w dolinie Bobru",
  journal = "Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie",
  number  = "nr 6",
  pages   = "3--6",
  year    = "2016",
}