@article{Staśkiewicz:2016,
  author  = "H. Staśkiewicz",
  title   = "Korzenie myśli libertariańskiej",
  journal = "Analiza i Egzystencja: czasopismo filozoficzne",
  volume  = "33",
  pages   = "89--108",
  year    = "2016",
}