@article{Baron-Polańczyk:2015,
  author  = "E. Baron-Polańczyk and A. Klementowska",
  title   = "III Międzynarodowy Kongres Profesjologiczny "Profesjologia i ergonomia w kontek¶cie nauk o pracy" PROFERG 2015, Zielona Góra, 22-23.06.2015",
  journal = "Szkoła - Zawód - Praca",
  number  = "nr 9",
  pages   = "143--146",
  year    = "2015",
}