@article{Gorzelana:2016,
  author  = "J. Gorzelana",
  title   = "Biblizmy we współczesnej literaturze popularnej na przykładzie "Kolekcji Kryminałów" Joanny Chmielewskiej",
  journal = "Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza",
  volume  = "Vol. 23",
  number  = "Nr 1",
  pages   = "21--38",
  year    = "2016",
}