@article{Baron-Polańczyk:2016,
  author  = "E. Baron-Polańczyk",
  title   = "Zainteresowania i formy spędzania czasu wolnego przez studentów - czynniki różnicujące",
  journal = "Problemy Profesjologii",
  number  = "nr 1",
  pages   = "95--110",
  year    = "2016",
}