@article{Rostkowska-Biszczanik:2015,
  author  = "K. Rostkowska-Biszczanik",
  title   = "Dziennikarz-przesłuchujący - o roli Teresy Torańskiej w wywiadach zebranych w książce "Oni"",
  journal = "Antea. Studenckie Zeszyty Naukowe i Artystyczne",
  number  = "nr 1",
  pages   = "93--105",
  year    = "2015",
}