@article{Michalak:2016,
  author  = "P. Michalak",
  title   = "Naturalna promieniotwórczość radonu - pochodzenie, zagrożenia oraz sposoby redukcji jego stężeń w budynkach mieszkalnych",
  journal = "Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury = Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture",
  volume  = "T. 33",
  number  = "z. 63 (2/I/16)",
  pages   = "455--464",
  year    = "2016",
}