@article{Adaszyńska:2016,
  author  = "E. Adaszyńska",
  title   = "Open in Action - Tydzień Otwartej Nauki 2016",
  journal = "Uniwersytet Zielonogórski",
  number  = "7 (236)",
  pages   = "30--32",
  year    = "2016",
}