@article{Rostkowska-Biszczanik:2015,
  author  = "K. Rostkowska-Biszczanik",
  title   = "Wstęp",
  journal = "Antea. Studenckie Zeszyty Naukowe i Artystyczne",
  number  = "nr 1",
  pages   = "5--6",
  year    = "2015",
}