@article{Kaczor:2014,
  author  = "M. Kaczor",
  title   = "Aktualizacja znaczenia pojęcia-leksemu etyka: na podstawie tygodników opiniotwórczych",
  journal = "Język - Szkoła - Religia",
  number  = "9/2",
  pages   = "21--38",
  year    = "2014",
}