@article{Ksenicz:2016,
  author  = "A. Ksenicz",
  title   = "Jerzy Harasymowicz - poeta pogranicza",
  journal = "Acta Polono-Ruthenica",
  volume  = "XXI",
  pages   = "185--193",
  year    = "2016",
}