@article{Kłos-Czerwińska:2015,
  author  = "P. Kłos-Czerwińska",
  title   = "Od emocji do komunikacji. Gillesa Deleuze'a analiza problemow reprezentacji, pragnienia i poznawania",
  journal = "Analiza i Egzystencja: czasopismo filozoficzne",
  number  = "29",
  pages   = "87--111",
  year    = "2015",
}