@article{Baron-Polańczyk:2016,
  author  = "E. Baron-Polańczyk",
  title   = "Model kontinuum środowiska edukacyjnego nauczycieli (chmura-silos)",
  journal = "Teraźniejszość. Człowiek. Edukacja",
  volume  = "Vol. 19",
  number  = "nr 2 (74)",
  pages   = "125--138",
  year    = "2016",
}