@article{Adaszyńska:2016,
  author  = "E. Adaszyńska",
  title   = "Licencje Creative Commons w modelach komunikacji naukowej Open Access i Open Science",
  journal = "Bibliotekarz Lubuski",
  number  = "nr 1-2 (41-42)",
  pages   = "33--41",
  year    = "2016",
}