@article{Kowalski:2016,
  author  = "S. Kowalski",
  title   = "Z orzecznictwa sądów administracyjnych",
  journal = "Praca i Zabezpieczenie Społeczne",
  number  = "nr 10",
  pages   = "36--39",
  year    = "2016",
}