@article{Kowalski:2016,
  author  = "S. Kowalski",
  title   = "Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 24 czerwca 2015 r., II PK 189/14; art. 22 § 1 k.p. Glosa",
  journal = "Orzecznictwo Sądów Polskich",
  number  = "z. 9",
  pages   = "1260--1264",
  year    = "2016",
}