@article{Kania:2016,
  author  = "A. Kania",
  title   = "Kodeksowe uwarunkowania sądowego wymiaru kary - próba klasyfikacji. Część II",
  journal = "Wojskowy Przegląd Prawniczy",
  number  = "nr 2",
  pages   = "75--91",
  year    = "2016",
}