@article{Asienkiewicz:2016,
  author  = "R. Asienkiewicz",
  title   = "Dymorfizm cech somatycznych i proporcji ciała oraz sprawności motorycznej mlodzieży Uniwersytetu Zielonogorskiego w świetle wielkości zamieszkiwanego środowiska",
  journal = "Aktywność Ruchowa Ludzi w Różnym Wieku",
  number  = "nr 1-4 (29-32)",
  pages   = "159--172",
  year    = "2016",
}