@article{Kania:2016,
  author  = "A. Kania",
  title   = "Motywacyjno-wychowawcza funkcja ustnych uzasadnień wyroków sądowych w sprawach karnych",
  journal = "Prokuratura Krajowa",
  number  = "nr 11",
  pages   = "97--110",
  year    = "2016",
}