@article{Bartkowiak:2016,
  author  = "E. Bartkowiak",
  title   = "Rola organizacji dobroczynnych w dziejach opieki nad dzieckiem",
  journal = "Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze",
  volume  = "LVI",
  number  = "554",
  pages   = "49--61",
  year    = "2016",
}