@article{Gorzelana:2017,
  author  = "J. Gorzelana",
  title   = "Stylizacja archaiczna w powieściach historycznych Henryka Sienkiewicza",
  journal = "Język Polski w Gimnazjum",
  number  = "nr 2 [2016/2017]",
  pages   = "9--18",
  year    = "2017",
}