@article{Narkiewicz-Niedbalec:2016,
  author  = "E. Narkiewicz-Niedbalec",
  title   = "Rozumienie hipotezy w słownikach i podręcznikach z zakresu nauk społecznych",
  journal = "Relacje. Studia z nauk społecznych",
  number  = "nr 1",
  pages   = "111--126",
  year    = "2016",
}