@article{Jasik-Pyzdrowska:2015,
  author  = "J. Jasik-Pyzdrowska",
  title   = "Aktywność fizyczna wybranych grup zawodowych. Podobieństwa i różnice w podejśćiu do problematyki aktywności fizycznej pracownika korporacji, pracownika służby zdrowia oraz nauczyciela",
  journal = "Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu",
  volume  = "t. 21",
  number  = "nr 3",
  pages   = "254--259",
  year    = "2015",
}