@article{Gorzelana:2016,
  author  = "J. Gorzelana",
  title   = "Mitologizmy w poezji religijnej polskiego oświecenia",
  journal = "Opera Slavica",
  volume  = "vol. 26",
  number  = "iss. 4",
  pages   = "17--27",
  year    = "2016",
}