@article{Adaszyńska:2017,
  author  = "E. Adaszyńska",
  title   = "Konferencja Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich",
  journal = "Uniwersytet Zielonogórski",
  number  = "9-1",
  pages   = "16--17",
  year    = "2017",
}