@article{Czerwińska:2017,
  author  = "M. Czerwińska and E. Adaszyńska",
  title   = "Osoby z niepełnosprawnością w bibliotece. Inkluzja w świecie informacji i kultury - teoria i praktyka",
  journal = "Uniwersytet Zielonogórski",
  number  = "9-1",
  pages   = "21--23",
  year    = "2017",
}