@article{Śliwa:2016,
  author  = "M. Śliwa",
  title   = "Model konwersji wiedzy ukrytej w wiedzę jawną przy zastosowaniu algorytmu Bayes?a na przykładzie działu badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwie produkcyjnym",
  journal = "Zeszyty Naukowe Wydziału Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej",
  volume  = "Nr 10",
  pages   = "131--145",
  year    = "2016",
}