@article{Kilian:2015,
  author  = "K. Kilian",
  title   = "Filozoficzne podstawy nauki",
  journal = "Sofia. Pismo filozofów krajów słowiańskich",
  volume  = "Vol. 15",
  pages   = "69--85",
  year    = "2015",
}