@article{Adaszyńska:2016,
  author  = "E. Adaszyńska",
  title   = "Biblioteka akademicka jako skutecznie i sprawnie działająca organizacja. Ujęcie teoretyczne",
  journal = "Zarządzanie Biblioteką",
  number  = "1 (8)",
  pages   = "50--69",
  year    = "2016",
}