@article{Chocianowska-Sidoruk:2016,
  author  = "M. Chocianowska-Sidoruk and E. Czarnecka",
  title   = "XV spotkanie Zespołu ds. Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej w Bibliotece Uniwersytetu Zielonogorskiego",
  journal = "Uniwersytet Zielonogórski",
  number  = "nr 8",
  pages   = "16--17",
  year    = "2016",
}