@article{Benyskiewicz:2016,
  author  = "K. Benyskiewicz",
  title   = "Jan Długosz jako kronikarz dziejów podniestrza w I połowie XII wieku",
  journal = "In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką",
  number  = "Nr 10",
  pages   = "35--58",
  year    = "2016",
}