@article{Małachowski:2016,
  author  = "R. Małachowski",
  title   = "Manowce nowożytnych koncepcji wychowania (Stefan I. Możdżeń, "Fałszywe drogi wychowania", Sandomierz 2013, ss.407)",
  journal = "Biografistyka Pedagogiczna",
  number  = "nr 1",
  pages   = "315--320",
  year    = "2016",
}