@article{Farnicka:2016,
  author  = "M. Farnicka and I. Grzegorzewska",
  title   = "Intrapersonalne korelaty agresywności u młodych ludzi - uwarunkowania podejmowania roli agresora lub ofiary",
  journal = "Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka",
  volume  = "Vol. 15",
  number  = "No. 2",
  pages   = "147--170",
  year    = "2016",
  note    = "[przedruk]",
}