@article{Kleszcz:2016,
  author  = "J. Kleszcz",
  title   = "Farma w mieście - wizja rolnictwa XXI wieku",
  journal = "Architecturae et Artibus",
  volume  = "Vol. 8",
  number  = "iss. 3",
  pages   = "61--72",
  year    = "2016",
}