@article{Gorzelana:2016,
  author  = "J. Gorzelana",
  title   = "Nie tylko o Mickiewiczu... (Anastazja Seul, Literatura polska w wypowiedziach Jana Pawła II. Sacrum.Prawda.Piękno. Poznań 2014)",
  journal = "Filologia Polska. Roczniki Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  number  = "nr 2",
  pages   = "328--331",
  year    = "2016",
}