@article{Kaczor:2016,
  author  = "M. Kaczor",
  title   = "Dwa słowa o historii Poradni Językowej Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  journal = "Filologia Polska. Roczniki Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  number  = "nr 2",
  pages   = "419--420",
  year    = "2016",
}