@article{Banaszewski:2016,
  author  = "K. Banaszewski and K. Bartosiak",
  title   = "Bibliografia Lubuskiej Polonistyki Akademickiej za rok 2015",
  journal = "Filologia Polska. Roczniki Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  number  = "nr 2",
  pages   = "432--449",
  year    = "2016",
}