@article{Czarna:2016,
  author  = "M. Czarna",
  title   = "Migracja środków chemicznych wykorzystywanych do likwidacji oblodzenia nawierzchni drogowych",
  journal = "Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji",
  number  = "Z. 5(17)",
  pages   = "86--92",
  year    = "2016",
}