@article{Adaszyńska:2017,
  author  = "E. Adaszyńska",
  title   = "Projektowanie uniwersalne - dostępność i uczestnictwo dla wszystkich",
  journal = "Uniwersytet Zielonogórski : miesięcznik społeczności akademickiej",
  number  = "nr 2",
  pages   = "16--18",
  year    = "2017",
}