@article{Gołębiowska:2017,
  author  = "U. Gołębiowska",
  title   = "Potyczki Henry'ego Jamesa o wolność powieści",
  journal = "Litteraria Copernicana",
  number  = "1 (21)",
  pages   = "49--59",
  year    = "2017",
}