@article{Gołębiowska:2017,
  author  = "U. Gołębiowska",
  title   = "Łupy Henry'ego Jamesa: między życiem publicznym a prywatnym / Elaine Hudson; tłum. z j. ang.",
  journal = "Litteraria Copernicana",
  volume  = "1 (21)",
  pages   = "131--139",
  year    = "2017",
}