@article{Kotylak:2016,
  author  = "S. Kotylak and M. Michałowska",
  title   = "Kształtowanie relacji z klientami w sektorze przemysłów kreatywnych",
  journal = "Zeszyty Naukowe Uczelni Jana Wyżykowskiego. Studia z Nauk Społecznych",
  number  = "Nr 9",
  pages   = "317--328",
  year    = "2016",
}