@article{Kowalski:2016,
  author  = "S. Kowalski",
  title   = "Skutki popadnięcia płatnika w trudności finansowe na tle odpowiedzialności karnej za przestępstwo skarbowe niewpłacenia w terminie pobranego podatku",
  journal = "Monitor Podatkowy",
  number  = "nr 12",
  pages   = "17--22",
  year    = "2016",
}