@article{Kania:2016,
  author  = "A. Kania",
  title   = "Konsensualizm prawnokarny jako alternatywna propozycja reakcji na fakt popełnionego przestępstwa. Wybrane problemy",
  journal = "Ius et Administratio",
  number  = "nr 3",
  pages   = "96--110",
  year    = "2016",
}