@article{Kania:2016,
  author  = "A. Kania",
  title   = "Prawo karne wykonawcze a pozytywna prewencja ogólna. Wybrane problemy",
  journal = "Przegląd Więziennictwa Polskiego",
  number  = "nr 91",
  pages   = "21--43",
  year    = "2016",
}