@article{Zimniak:2016,
  author  = "P. Zimniak",
  title   = "Wojenne "subiektywacje". I wojna światowa w wybranych "układach komunikacyjnych" literatury polskiej",
  journal = "Thalloris",
  number  = "nr 1",
  pages   = "195--210",
  year    = "2016",
}