@article{Adaszyńska:2017,
  author  = "E. Adaszyńska",
  title   = "Krajowe ramy interoperacyjności - zgodność serwisów internetowych ze standardami WCAG 2.0",
  journal = "Uniwersytet Zielonogórski",
  volume  = "241",
  number  = "3",
  pages   = "15--16",
  year    = "2017",
}