@article{Bartosiak:2017,
  author  = "K. Bartosiak and K. Banaszewski",
  title   = "Napisz, co o nas sądzisz - czyli badania satysfakcji w BUZ",
  journal = "Uniwersytet Zielonogórski",
  volume  = "241",
  number  = "3",
  pages   = "17",
  year    = "2017",
}