@article{Szagun:2016,
  author  = "D. Szagun",
  title   = "Konceptualizacja mowy i języka w "Trylogii" Henryka Siemkiewicza",
  journal = "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica : Codzienność w mistrzowskim opracowaniu. W 100. rocznice śmierci Henryka Sienkiewicza",
  volume  = "vol. 50",
  pages   = "61--73",
  year    = "2016",
}