@article{Pałucka-Czerniak:2016,
  author  = "I. Pałucka-Czerniak",
  title   = "Wyobrażenie miasta i mieszczaństwa w języku Sienkiewiczowskiej "Trylogii"",
  journal = "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica : Codzienność w mistrzowskim opracowaniu. W 100. rocznice śmierci Henryka Sienkiewicza",
  volume  = "vol. 50",
  pages   = "75--89",
  year    = "2016",
}